Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 49. Виконання комбінованих завдань