Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 33. Здатність металів витискувати водень із кислот