172. § 33. Здатність металів витискувати водень із кислот