Раздел РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ. § 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення. Структурні частинки речовини: молекули, атоми