Раздел § 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення. Структурні частинки речовини: молекули, атоми