Раздел РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ. § 2. Хімічні елементи. Поняття про будову атома