Раздел § 2. Хімічні елементи. Поняття про будову атома