Раздел § 21. Утворення неполярного ковалентного зв’язку. Електронні та структурні формули молекул речовин