Раздел РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 21. Утворення неполярного ковалентного зв’язку. Електронні та структурні формули молекул речовин