Раздел РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 24. Кристалічна будова речовини