Раздел РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 25. Поняття про енергію йонізації та спорідненість до електрона