Раздел § 25. Поняття про енергію йонізації та спорідненість до електрона