Раздел РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 26. Валентність атомів елементів з точки зору електронних структур атомів та утворення хімічних зв’язків