Раздел § 3. Хімічні формули. Валентність елементів. Відносна молекулярна маса речовини за її формулою