Раздел РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ. § 3. Хімічні формули. Валентність елементів. Відносна молекулярна маса речовини за її формулою