Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. § 30. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини