Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. § 31. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини