Раздел РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ. § 4. Фізичні і хімічні явища Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння