70. § 8. Протидія сексуальним домаганням і насиллю