72. § 8. Протидія сексуальним домаганням і насиллю