Раздел Розділ 3. Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня. § 6. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними