Розділ 3. Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня