Раздел Розділ 3. Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня. Додаткові задачі та вправи до розділу 3