Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. § 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів