Раздел Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. § 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри