Раздел § 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху