Раздел § 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу