257. § 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес