Раздел Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження. § 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес