Раздел РОЗДІЛ ІII. Секторна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор. Тема 3. Хімічні виробництва. Виробництво деревини, паперу