РОЗДІЛ ІII. Секторна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор