Раздел РОЗДІЛ ІII. Секторна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор. Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв