Раздел РОЗДІЛ ІII. Секторна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор. Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття