Раздел РОЗДІЛ ІII. Секторна структура світового господарства та господарства України: вторинний сектор. Тема 4. Виробництво машин та устаткування