Раздел § 3. Декартові координати на площині. 8. Відстань між двома точками із заданими координатами. Координати середини відрізка