Раздел SKŁADNIA I PUNKTUACJA . § 32. Zdania wielokrotnie złożone współrzędnie i podrzędnie