140. § 32. Zdania wielokrotnie złożone współrzędnie i podrzędnie