175. § 22. Австро­Угорщина — дуалістична монархія. Російсько­турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах