11. 6. Степінь з раціональним показником та його властивості