Раздел § 28. Поняття границі функції в точці та неперервності функції