Раздел § 4. Координати та вектори в просторі. 16. Декартові координати точки в просторі