Раздел § 4. Координати та вектори в просторі. 20. Скалярний добуток векторів