3. 21. Геометричне місце точок простору. Рівняння сфери