Раздел § 4. Координати та вектори в просторі. 21. Геометричне місце точок простору. Рівняння сфери