Раздел РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки. § 34. Солі амонію