РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки

 1. § 16. Гідроген

 2. § 17. Водень. Фізичні властивості. Добування

 3. § 18. Хімічні властивості водню. Застосування

 4. § 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування

 5. § 21. Хімічні властивості хлору. Застосування

 6. § 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди

 7. § 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

 8. § 24. Фтор. Бром. Йод

 9. § 25. Загальна характеристика

 10. § 26. Кисень. Озон

 11. § 27. Сірка

 12. § 28. Сірководень. Сульфіди

 13. § 29. Сполуки Сульфуру(ІV)

 14. § 30. Сполуки Сульфуру(VІ)

 15. § 31. Загальна характеристика

 16. § 32. Азот

 17. § 33. Амоніак

 18. § 34. Солі амонію

 19. § 35. Обчислення виходу продукту

 20. § 36. Оксиди Нітрогену

 21. § 37. Нітратна кислота

 22. § 38. Нітрити та нітрати

 23. § 40. Фосфор

 24. § 41. Сполуки Фосфору

 25. § 42. Колообіг Фосфору в природі

 26. § 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива

 27. § 44. Загальна характеристика

 28. § 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція

 29. § 46. Хімічні властивості вуглецю

 30. § 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій

 31. § 48. Оксиди Карбону

 32. § 49. Карбонатна кислота та її солі

 33. § 50. Колообіг Карбону в природі

 34. § 51. Силіцій

 35. § 52. Сполуки Силіцію(IV)

 36. § 53. Силікатні матеріали