Раздел § 2. Тригонометричні функції. 15. Рівняння cos x = b