10. 9. Тригонометричні функції числового аргументу