Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 31. Уживання великої букви