Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 33. Написання слів іншомовного походження