Раздел § 33. Написання слів іншомовного походження