Орфоепічна й орфографічна норми

 1. § 18. Чергування у - в, і - й як засіб милозвучності152 - 159

 2. § 19. Вимова звуків162 - 174

 3. § 20. Наголошування слів178 - 188

 4. § 22. Принципи української орфографії. Ненаголошені [е], [и] в корені слова192 - 199

 5. § 23. Апостроф201 - 209

 6. § 24. Позначення м'якості приголосних212 - 220

 7. § 26. Чергування звуків. Спрощення. Зміни приголосних у процесі словотворення227 - 238

 8. Готуємося до тематичного оцінювання №21 - 8

 9. § 28. Правила перенесення слів із рядка в рядок. Графічні скорочення слів240 - 245

 10. § 29. Подвоєні букви247 - 256

 11. § 30. Правопис суфіксів і префіксів258 - 266

 12. § 31. Уживання великої букви270 - 278

 13. § 32. Написання складних слів283 - 291

 14. § 33. Написання слів іншомовного походження294 - 311

 15. § 34. Складні випадки написання прізвищ та географічних назв313 - 316

 16. § 36. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук322 - 331

 17. § 37. Написання не, ні з різними частинами мови335 - 340

 18. Готуємося до тематичного оцінювання №31 - 8