Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 18. Чергування у - в, і - й як засіб милозвучності