Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 29. Подвоєні букви