Раздел Орфоепічна й орфографічна норми. § 36. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук